Ovaj program namijenjen je izloženim radnicima koji rade u području izloženosti rendgenskih uređaja koji se koriste u medicini (dijagnostički i intervencijski), bez obzira rukuju li tim uređajima ili ne.

Ovaj program namijenjen je izloženim radnicima koji rade u području izloženosti dentalnih rendgenskih uređaja.

Ovaj program namijenjen je izloženim radnicima koji rade u području izloženosti rendgenskih uređaja koji se koriste u veterinarskoj medicini.

Ovaj program namijenjen je izloženim radnicima koji rade u području izloženosti otvorenih radioaktivnih izvora koji se koriste u nuklearnoj medicini, bez obzira rukuju li tim izvorima ili ne.

Ovaj program namijenjen je izloženim radnicima koji rade u području izloženosti zatvorenih radioaktivnih izvora i uređaji koji proizvode ionizirajuće zračenje u terapiji u medicini (akceleratori), bez obzira rukuju li tim radioaktivnim izvorima, odnosno uređajima ili ne.

Ovaj program namijenjen je izloženim radnicima koji rade u području izloženosti rendgenskih uređaja koji se koriste pri ispitivanju građe tvari.

Ovaj program namijenjen je izloženim radnicima koji rade u području izloženosti rendgenskih uređaja i zatvorenih radioaktivnih izvora koji se koriste pri nerazornim ispitivanjima (industrijskoj radiografiji).

Ovaj program namijenjen je izloženim radnicima koji rade u području izloženosti radioaktivnih izvora koji se koriste u radioizotopnim laboratorijima i u znanstveno istraživačkoj djelatnost. Program nije namijenjen osobama koje rade na odjelima nuklearne medicine u zdravstvenim ustanovama.

Ovaj program namijenjen je izloženim radnicima koji rade s radioaktivnim izvorima koji se koriste za plinsku kromatografiju.

Ovaj program namijenjen je izloženim radnicima koji rade u području izloženosti rendgenskih uređaja i zatvorenih radioaktivnih izvora koji se koriste pri obavljanju poslova vezanih uz sigurnost (primjerice mobilni rendgenski uređaji za kontrolu prtljage, pošiljki, kamiona, kontejnera; akceleratori za kontrolu kamiona i kontejnera; neki uređaji u koje su ugrađeni zatvoreni radioaktivni izvori, a koji se koriste za otkrivanje droge i eksploziva...).

→ debljinomjeri, visinomjeri, razinomjeri, mjerila gustoće ili vlage i sl.

Ovaj program namijenjen je izloženim radnicima koji rade u području izloženosti izvora ionizirajućeg zračenja koji se koriste tijekom proizvodnog procesa ili tijekom automatiziranog upravljanja proizvodnjom – rendgenski uređaji ili uređaji u koje su ugrađeni zatvoreni radioaktivni izvori, a koji se koriste za određivanje debljine, visine, razine, gustoće ili vlage i slično.

Ovaj program namijenjen je izloženim radnicima koji rade u području izloženosti zatvorenih radioaktivnih izvora koji se koriste pri radu na bušotinama, odnosno elektrokarotažnih mjerenja i geoloških istraživanja.

Ovaj program namijenjen je izloženim radnicima koji prevoze radioaktivne izvore (otvorene i/ili zatvorene radioaktivne izvore).